Bahçelievler Rotary – Rotaract – Interact Kulüpleri Brunch’ı

 02 Ekim 2016 tarihinde, Bahçelievler Rotaryailesi, Gölbaşı Patalya Otelde brunch için biraraya geldi . İnteractlarımız ,Interactlarımızın aileleri, Rotaractlarımız, Rotaryenler ve değerli eşlerimizin katıldığı brunch’ta , tanışıklığın arttırılmasının yanısıra Rotary faaliyetleri ile dönemimize ve gelecek dönemlere yönelik sinerji yaratıldı.