ROTARY KULÜPLERİNDE KADINLAR

1989 Yılına kadar Rotary lnternational’ın ana tüzüğü ve yönetmelikleri sadece erkeklerin üye olmasına izin veriyordu, kadınlar Rotary kulüplerine üye olamıyorlardı. 1978 yılında Amerika’nın Californiya Eyaleti Duarte Rotary Kulübü, üyelik için başvuran üç kadını üyeliğe kabul etti. Bunun üzerine, Rotary lnternational, kulübü ana tüzük esaslarına aykırı hareket etmekle suçlayarak o kulübün kaydını sildi. Bunun üzerine kulüp, yerel mahkemelerde R. l.’nin bu kararını kaldırmak amacıyla bir dava açtı. Bu davada kişilerin özlük haklarından kısıtlanamayacağı ve iş kuruluşları ile kamu hizmetlerinde çalışan insanların cinsiyetleri nedeniyle bir ayırım yapılamayacağı tezini savundular. Duarte kulübü bu davayı kazandı ve Yargıtay’ca da onandı. Böylece sırf kadın üye almış olmalarından ötürü kaydı silinmiş olan Duarte kulübünün kadın üye kabul etmesi hukuk yoluyla da onaylanmış oldu ve Rotary Kulüplerinin “iş amaçlı” ve bir bakıma kamu yararına çalışan bir kuruluş olması nedeniyle cinsiyet ayırımı yapmamaları gerçeği hukuk açısından da vurgulanmış oldu. Bu hareketle Rotary’de artık kadın Rotaryenlerin benzeri yasal nedenlerle üyeliklerin engellenmesi önlenmiş oldu.
1989 yılında toplanan Yasama Konseyinin aldığı bir kararla Rotary’nin yalnızca erkeklerin üye olabilceğine dair olan amir maddesi oylanarak tüm Rotaryenler için yürürlükten kaldırıldı.

bir yorum bırakın