ROTARY’NIN ÇARKLI AMBLEMİ

Rotary’nin ilk günlerinden beri kullanılagelen tek sembolü bir ‘ÇARK’ olmuştur. Bu çarkın ilk çizimi Chicago’lu bir Rotaryen olan Montague Bear tarafından yapılmıştır. Mesleği oymacılık olan Montague’nün yaptığı ilk çizim, etrafında toz ve hareket olduğunu gösteren birkaç çizgisi olan basit bir vagon tekerleği idi. Bu çizimdeki ‘Çark’, “Uygarlık ve hareket” anlamını taşıyordu. Kurulan ilk Rotary kulüplerinin çoğunun kullandığı başlıklı yazı kağıtlarında ve yayınlarında değişik biçimlerde yagon tekerleği vardı. Sonunda, 1922 yılında sadece Rotaryenlerin sembolü olacak tek bir çark şeklinin benimsenmesine karar verildi. Böylece, 1923 yılında 24 adet dişli ve altı adet tekerlek parmağı olan bugünkü çark, Uluslararası Rotary tarafından benimsendi. Ancak, bir değişiklik de daha sonradan yapıldı. Bir kısım mühendisler, herhangi bir çarkın dönebilmesi ve iş yapabilmesi için çark merkezinin ortasında “kama yuvası” bulunması gerektiğini; bu olmadığı takdirde çark ve dişlerin ana şaftan güç alamıyacağını belirttiler. Bunun üzerine, 1923 yılında bu çark göbeğine bir de kama yuvası eklendi ve böylece son şeklini alarak Uluslararası Rotary’nin amblemi resmen benimsenmiş ve kabul edilmiş oldu.

bir yorum bırakın