LÖSEV Köyüne Küresel Bağış Projemizin Ön Başvurusu Yapıldı

 

LÖSEV Lösemili Çocuklar Köyüne Tıbbi Cihaz Teminine ilişkin küresel bağış projemizin UR Vakfına ön başvurusu 15 Temmuz 2010 tarihinde yapılmış olup, projemize diğer pilot bölgelerin ve pilot bölgelerdeki kulüplerin katılımı için yazışmalar başlatılmıştır.

2010-2011 dönemi başkanımız, sekreterimiz, saymanımız, hizmet komitesi ve vakıf komitesi başkanlarımız aileleri ve Bahçelievler Rotaract Kulübümüzün üyeleri 13 Haziran 2010 tarihinde, daha dönem başlamadan LÖSEV Köyünün açılışına katılarak Lösemili Çocukların mutluluğunu paylaştılar.