Yönetim Kurulumuz

2023 - 2024 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU

Dönem Başkanı
Rtn. Ercan Akdoğan
Genel Sekreter
Rtn. Ertan Karaismail
As Başkan
Rtn. Melih Aşıcı
Sayman 
Rtn. Furkan Şener
Üye
Rtn. Ali Uzay Peker
Gözetmen Üye
Rtn. Engin Ünal