ROTARY EKONOMİK VE TOPLUMSAL KALKINMA AYI

Değerli Rotary Ailemiz,
Rotary’in 6 odak noktasından birisi Ekonomik ve Toplumsal Kalkınma’dır.
Tüm dünyadaki Rotary kulüpleri aynı ortak hedefler çerçevesinde dünyamızı ve yaşadığımız çevreyi daha güzel ve yaşanır kılmak için gönüllü olarak çalışmaktadır.
Ankara Bahçelievler Rotary Kulübümüzün, Çankaya Ekonomik ve Toplumsal Kalkınma-Süt Tesisi Projesi bu anlamda çok öenmli bir yatırımdır.
Projemiz ile ilgili bilgileri deyatlı olarak buradan ileteceğiz.
Rotaryen saygı ve sevgilerimizle.