UR 2430. Bölge Geleneksel Berdan Akalın Bowling Turnuvamızın Web Sitesi

Değerli dostlarımız, 

UR 2430. Bölge Geleneksel Berdan Akalın Bowling Turnuvamızın artık bir web sitesi var.
Bu web sitesinden her türlü duyuruları ve en önemlisi kayıt işlemelerini yapabileceksiniz.
Bu çok büyük bir eksiklik idi. 

www.bowling2430.com

Bu sayede tüm işlemler hızlanırken, geleneksel turnuvamızın kurumsal kimliği de pekişmiş olmakta.
Bu web sitesinin oluşturulmasına emeği geçen en başta Rtn. Murat DOĞRU ve Nursun’a tüm Bowling Organizasyon Komitesi nde yer alan dostlarımıza ve değerli eşlerine teşekkürü bir borç biliriz.

Rotaryen sevgi ve saygılarımızla,

Rtn. Eran SÖZEN ve Fisun

Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü

2017-2018 Dönem Başkanı ve Eşi