BİR ROTARYENiN ULUSLARARASI SORUMLULUKLARI

Uluslararası bir kuruluş olarak Rotary her üyesinde eşsiz imkanları ve sorumluluklar verir. Hen ne kadar her Rotaryenin kendi ülkesinin vatandaşlık sorumluluklarını önde tutma görevi var ise de, Rotary’ye üye bir Rotaryen uluslararası olaylara bir başka açıdan bakar. 1950’li yıllarda bir Rotaryenin global düşüncelerinin tanımı yapılmıştı.
“Dünya görüşlü bir Rotaryen şu şekilde düşünür:
– Milliyetçilik düşüncelerinden sıyrılarak uluslararası anlayış, iyi niyet ve barışın yücelmesi için sorumlulukları paylaşır;
– Irk veya milliyet üstünlüğü fikrini savunmaz;
– Diğer ülkelerin insanları ile anlaşabilmek için ortak düşünceler arar ve geliştirir;
– Bireylerin özgürlüğünü korumak için düzeni ve yasaları korumak suretiyle bireylerin düşünce, konuşma, toplantı haklarını savunur ve korku, açlık, şiddet ve zulümden korur;
– Tüm insanların yaşam standartlarını geliştirmek için yapılan çalışmaları destekler ve bir bölgedeki açlığın tüm dünyayı tehdit edeceğine inanır;
– İnsanlık için adalet prensiblerini herşeyin üstünde tutar;
– Ulkeler arasında barışı geliştirmek için çalışır ve bu ideal için kişisel özverilerde bulunmaya hazırdır;
– Uluslararası iyiniyet için atılacak bir adım olarak her kişinin inancına anlayış gösterme ruhuyla hareket eder, daha zengin ve dolu bir yaşam için bazı temel ahlaki ve ruhani standardları anlayışlı karşılar.”
Işte tüm bunlar bir Rotaryenin düşünce ve hareketlerini eyleme dönüştürmek için üstlenilen görevlerdir.

bir yorum bırakın