STANDART KULÜP ANA TÜZÜĞÜ

Uluslararası Rotary, belki de dünyanın en küresel teşkilatıdır. R.l. şu anda dünyada 149 UIke + 39 coğrafi bölge değişik ülkede vardır ve düzinelerce dil, politik ve toplumsal yapıyı, değişik töre, din ve ırkları içeren ve dünyanın her yanında var olan uluslararası bir kuruluştur. Peki, dünyanın her tarafına yayılmış olan 2700’den fazla sayıdaki tüm bu Rotary kulüpleri nasıl oluyor da aynı şekilde işliyor ve çalışıyor? Bunun tek nedeni tüm bu kulüplerin tek bir standart Rotary Kulübü ana tüzüğüne sahip bulunmalarıdır.
Rotary kulübü olarak kuruluşu tamamlayarak kayıt ve kabul edilmek, yani charter – berat alabilmek için aranan şartlarından biri de ilk defa 1922 yılında benimsenmiş olan Standard Kulüp Tüzüğünün kulüpçe kabul edilmiş olması şartıdır. Bu standard Kulüp ana tüzüğünde kulüplerin muntazam olarak yapacakları haftalık toplantıların idare teknikleri, yeni üye kaydetme usulleri, sınıflandırma, devam şartları ve aidat ödemeleri ve buna benzer diğer kamu ve politik ilişkilere ait idari düzenlemeler yazılıdır.
Kulübün anayasası diyebileceğimiz bu düzenleme belgesi, yani ana tüzük, dünyadaki tüm Rotary Kulüplerinin ana hatlarını belirler. Standart Kulüp Tüzüğü kabul edildiğinde kurulu bulunan tüm Rotary kulüplerin mevcut tüzüklerinin devam etmesi esası kabul edilmişti. Bu ilk kulüplerin bir çoğu sonradan standard tüzüğü kabul ettiler ve ona uydular ama hala 1922 yılı öncesinden kalma tüzükle yönetilen kulüpler vardır.
Standart Kulüp ana tüzüğü gerçekten de Rotary kulüplerinin en güçlü yanlarıdır. Çünkü ancak bu sağlam temel iledir ki Rotary dünyanın bunca ülkesinde yayılıp hiç değişmeyen bir benzerlikle aksamadan yönetilmekte ve her gün daha büyümektedir.

bir yorum bırakın