DEĞİŞİKLİKLERE KARŞI HOŞGÖRÜYLE BAKABİLMEK

Kendi ülkemizdeki anlayışlarımıza, alışkanlıklarımıza ve geleneklerimize aykırı olan yasaları, örf ve adetleri genellikle hoş karşılamaz ve bunları eleştiririz. Bazı durumlarda ise bir ülkede yasal olmayan bazı uygulamalar veya adetler bir diğer ülkede yasal ve normal davranışlar olarak kabul edilirler.
Dünya anlayışı ve barışını amaçlayan bir uluslararası kuruluş üyeleri olan bizlere düşen görev, diğer ülke vatandaşları veya Rotaryen dostlarının davranışları bize ters geldiği zaman bunu olumsuz olarak yargılamaktan kaçınmamızdır. Yaklaşık yarım yüzyıldan beri uluslararasındaki bu ikilemin çözümü için bir Rotary prensibi oluşmuştur.
Uluslararası anlayış ve barışla ilgili bu kural, 1933 yılında benimsenmiştir. Bazı ülkelerde yasal ve usulden olan bazı davranış ve faaliyetlerin diğer bir ülkede yasal olmaması nedeniyle, Rotaryenlerin şu hususu dikkate almalı ve bu konularda hoşgörü sahibi olmalıdır:
“Tüm ülkelerdeki Rotaryenler bu gerçekleri bilmeli, hiç bir Rotaryen bir diğer Ulkenin yasa ve adetlerini eleştirmemeli ve yargılamaktan dikkatle kaçınmalıdırlar”. Yine, aynı uyarı “Her türlü durumda Rotaryenlerin bir başka ülke yasalarına veya adetlerine uyum göstermeleri” konusunda yapılmıştır.
Bizler, insanlar arasındaki anlayış, iyiniyet ve dostluk bağlarını güçlendirmeye çalışan kişiler olarak Rotaryenlere yapılan bu tavsiyelere dikkat etmeli ve bunların gösterdiği yolda gitmeye çalışarak diğer ülkelerin yasalarına ve kurallarına karşı saygılı ve hoşgörülü olmalıyız.

bir yorum bırakın