DEVAMSIZLIK HAKKINDA KURALLAR

Rotary kulübü ana tüzüğüne göre bir rotaryenin üyeliğinin düşmesi şu üç durumda kendiliğinden oluşur: Önce, bir üyenin arka arkaya dört kulüp toplantısına katılmaması veya başka kulüpte tamamlamama; sonra, altı aylık bir dönem içerisinde kulüp toplantılarının en az % 60’ına katılmamak veya aynı sürede kendi kulübünün en az % 30’una katılmamış olmak, Kulüp yönetimince yeterli bulunacak nedenlerle önceden izin verilmesi hali dışında bu üç durumun oluşması, Rotary üyeliğinin kendiliğinden sona ermesine neden olur.
Bazı kişilere göre bu kurallar çok katı bulunabilir. Ne var ki, Rotary Kulüp toplantısına katılmak, Rotary kulüp üyesi olan her üyenin en temel yükümlülüğüdür. Tüzük kuralları, Rotary üyelerinin devamlı olarak toplantılara iştirak etmelerine büyük bir önem ve değer verir ve Rotary’nin katılımcı bir kuruluş olduğuıu vurgular. Tek bir üyenin eksikliği bile kulübün o üyenin kişidiğinin eksikliğini duymasına neden olur. Kulüp tolantılarına katılmak her Rotary kulübünün çalışma ve başarısının yaşamsal bır göstergesidir.
Bir Rotaryen için ard arda dört toplantıya katılmamak veya katılım hakkındaki diğer kuralara uymamak o üyenin kulüpten istifa etmiş sayılması için yeterli bir nedendir. Bir üyenin bir Rotary kulübünden devamsızlık nedeniyle ayrılması sadece o üyenin istifasının kabulü anlamındadır. Ancak, yöneticilerin verdiği bir ceza olarak algılanmamalıdır. Tüm Rotaryenler devamsızlığın sonucunun ne olduğunu iyi bildiklerinden devamsızlığı olan Rotaryenler mantıklı bir kararla kendiliklerinden kulüpten ayrılmaları en doğru verilmiş bir karar olur.

bir yorum bırakın